Адвокатска практика

Адвокат Александър Кашъмов практикува в областта на административното, гражданското и наказателното право. Представлява дела пред националните и международни съдилища, както и пред административни органи и юрискдикции. Изготвял е становища пред Конституционния съд. През 2009 г. създава кантора заедно с колегите си Терзийски, Михайлова и Бороджиев. Кантората е партньор на Фондация Америка за България и Институт Отворено общество, София.

Административно право: За периода 2000 – 2017 г. адвокат Кашъмов се е явявал стотици пъти пред Върховния административен съд (ВАС) и Върховния касационен съд (ВКС), включително пред общи събрания на ВАС и Наказателната колегия на ВКС. Има пробиви в практиката и успехи в дела, свързани с достъпа до обществена информация, защита на личните данни, свобода на изразяване, защита от дискриминация, защита на околната среда, уволнения на държавни служители, установяване конфликт на интереси, териториално устройство, защита срещу незаконни действия на държавни или общински органи. Явявал се е по дела срещу законността на нормативни актове, по тълкувателно дело. През 2008 г. печели пред ВАС известното дело на ПДИ за отмяна на прекия достъп на МВР до трафични данни, а през 2009 г. успешно представлява Висшия адвокатски съвет по тълкувателно дело пред ВАС. По това дело общото събрание на съдиите във ВАС приема, че сдруженията и фондациите имат правен интерес да обжалват общи административни актове.

Гражданско право: Адвокат Кашъмов се занимава с дела в областта на облигационното (договори, непозволено увреждане), вещното, трудовото право и др.

Наказателно право: Адвокат Кашъмов реализира пробиви в практиката на съдилищата, защитавайки журналисти и медии по десетки дела за обида и клевета. Практикува и по дела от общ характер.

Международни съдилища: Адвокат Кашъмов подготвя дела и представлява жалбоподатели пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург по различни случаи, свързани със защита на правата на човека. Спечелил е делата Сашов и др., Касабова, Идакиев, Хаджиев (заедно с Михаил Екимджиев), Бойканов, Анева и др. Участвал в изготвянето на становища на ПДИ по дела пред Голямата камара на ЕСПЧ – Mosley с/у Великобритания, Magyar Helsinki Bizottság с/у Унгария и др .

Конституционен съд: Адвокат Кашъмов е изготвял становища на ПДИ пред Конституционния съд. Много от аргументите в изготвените от него становища по к.д. № 14/2011 г. и к.д. № 13/2017 г. са единодушно възприети от 12-те конституционни съдии в Решения № 4 от 26 март 2012 г. и Решение № 8 от 23 април 2018 г. на Конституционния съд по тези дела.

Президент: Адвокат Кашъмов формулира искането на ПДИ и 26 други неправителствени организации към президента за налагане на вето върху изменението и допълнението на Закона за опазване на околната среда от юли 2017 г. На 8 август държавният глава върна закона за ново разглеждане от парламента. През юли 2018 г. той формулира искането на ПДИ, подкрепено от 50 неправителствени организации за вето на измененията в АПК. На 31 юли президентът върна закона за ново разглеждане.

Други: Предоставя консултации по посочените въпроси и представлява граждани и юридически лица пред административни органи, нотариуси, съдебни изпълнители, комисии и др.

low-section.jpg
kash-office.jpg
©2020 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии, само ако бъде цитиран източникът.

Search