Адвокатска практика

Адвокат Александър Кашъмов практикува в областта на административното, гражданското и наказателното право. Представлява дела пред националните и международни съдилища, както и пред административни органи и юрискдикции. Изготвял е становища пред Конституционния съд. Работи в партньорство с колегите си Даниела Михайлова, Стоян и Андрей Терзийски, и Теодор Бороджиев. Кантората е партньор на Фондация Америка за България, Тръст за социална алтернатива и Институт Отворено общество, София.

Административно право:  Има пробиви в практиката и успехи в различни видове административни дела, свързани с: достъпа до обществена информация, защитата на личните данни, защита на околната среда, ядрената енергетика; отчуждаване на имоти, устройствени планове, законност на разпределението на публични средства, свобода на изразяване, защита от дискриминация, уволнения на държавни служители, установяване конфликт на интереси, защита срещу незаконни актове и действия на държавни или общински органи и обезщетения за тях. Успешно е водил дела по оспорване законността на подзаконови нормативни актове. През 2008 г. печели пред ВАС известното дело на ПДИ за отмяна на прекия достъп на МВР до трафични данни, а през 2009 г. успешно представлява Висшия адвокатски съвет по тълкувателно дело № 4/2009 г. пред ВАС. По това дело Общото събрание на съдиите във ВАС приема, че сдруженията и фондациите имат правен интерес да обжалват общи административни актове. Представлява ВАдС и по тълкувателни дела № 7/2021 г. и № 5/2022 г., по които е прието защитеното от него становище по приложението на закона. 

Гражданско право: Адвокат Кашъмов се занимава с дела в областта на облигационното (договори, непозволено увреждане), вещното, трудовото право и др.

Наказателно право: Адвокат Кашъмов реализира пробиви в практиката на съдилищата, защитавайки журналисти и медии по десетки дела за обида и клевета. Практикува и по дела от общ характер.

Международни съдилища: Адвокат Кашъмов подготвя дела и представлява жалбоподатели пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург по различни случаи, свързани със защита на правата на човека. Спечелил е делата Сашов и др., Касабова, Идакиев, Хаджиев (заедно с Михаил Екимджиев), Бойканов, Анева, Йончев, Костов и др., Национално движение "Екогласност", Екимджиев и др. (заедно с Михаил Екимджиев и др. адвокати), Борислав Тончев срещу България.  Изготвял е становища на ПДИ по дела пред ЕСПЧ – Mosley с/у Великобритания, ключовото дело пред Голямата камара Magyar Helsinki Bizottság с/у Унгария , делото Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland на Голямата камара и др. Вж. секция Знакови дела.

Върховни съдилища: За периода 2000 – 2020 г. адвокат Кашъмов се е явявал по стотици дела пред Върховния административен съд (ВАС) и Върховния касационен съд (ВКС), включително по тълкувателни дела пред Общото събрание на ВАС и Наказателната колегия на ВКС.

Конституционен съд: Адвокат Кашъмов е изготвял становища на ПДИ и др. пред Конституционния съд. Много от аргументите в изготвените от него становища по к.д. № 14/2011 г., к.д. № 13/2017 г., обединени к.д.№ 12, 13 и 14/2018 г. и к.д. № 4/2019 г. са обсъдени и възприети в Решения № 4 от 26 март 2012 г., Решение № 8 от 23 април 2018 г., Решение № 5 от 19 април 2019 г. и Решение № 8 от 15 ноември 2019 г. на Конституционния съд по тези дела.

Президент: Адвокат Кашъмов формулира искането на ПДИ и 26 други неправителствени организации към президента за налагане на вето върху изменението и допълнението на Закона за опазване на околната среда от юли 2017 г. На 8 август държавният глава върна закона за ново разглеждане от парламента. През юли 2018 г. той формулира искането на ПДИ, подкрепено от 50 неправителствени организации за вето на измененията в АПК. На 31 юли президентът върна закона за ново разглеждане.През февруари 2019 г. президентът наложи вето на разпоредба от ЗИД на ЗЗЛД, по който ПДИ бе изложила критично становище. Ветото е преодоляно от парламента, но с РКС № 8 от 15.11.2019 г. по к.д. № 4/2019 г. спорния чл.25з от ЗЗЛД бе обявен за противоконституционен.

Други: Предоставя консултации по посочените въпроси и представлява граждани и юридически лица пред Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация административни органи, нотариуси, съдебни изпълнители,  и др.

low-section.jpg
kash-office.jpg

Search