ecthr mitko denevС решение от 11 януари 2022 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви, че България е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) поради съществуващото законодателство относно прилагането на специални разузнавателни средства, както и това за запазване и достъп до данни за трафика на електронни съобщения (информация кой, с кого, кога и откъде е водил разговори или е пращал съобщения).

Делото е спечелено от четиримата жалбоподатели Михаил Екимджиев, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Програма Достъп до Информация (ПДИ) и ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов.

strasbourg echrЕвропейският съд по правата на човека постанови, че осъждането на журналист по наказателно дело за клевета да плати глоби и обезщетения в размер на тридесет пет пъти месечната й заплата е в нарушение на правото на свобода на изразяване. Решението е постановено на 19 април 2011 по жалба 22385/03 от Четвърта секция на ЕСПЧ. Присъдено е обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.  Делото бе заведено от бургаската журналистка Катя Касабова, която бе осъдена за публикация, изнасяща данни, че държавни служители вероятно са получавали подкупи, за да бъдат приети ученици в елитни училища в града. Журналистката е представлявана от адвокатите Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация" и

Search