ЕСПЧ осъди България за прилагането на СРС и за достъпа до трафични данни

ecthr mitko denevС решение от 11 януари 2022 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви, че България е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) поради съществуващото законодателство относно прилагането на специални разузнавателни средства, както и това за запазване и достъп до данни за трафика на електронни съобщения (информация кой, с кого, кога и откъде е водил разговори или е пращал съобщения).

Делото е спечелено от четиримата жалбоподатели Михаил Екимджиев, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Програма Достъп до Информация (ПДИ) и ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов.

Адв. Кашъмов и ПДИ подготвиха и защитаваха жалбата в частта ѝ, отнасяща се до проблемите, свързани със запазването и достъпа до трафичните данни.

Съдът в Страсбург приема тезата на жалбоподателите, че естеството на дейността им ги излага на риск както от тайно наблюдение, така и от достъп до комуникационните им данни от властите съгласно законите, разрешаващи това в България. Това се отнася както до дейността на адвокатите, така и до дейността на неправителствените организации, които се занимават с правозащитна, застъпническа и друга подобна дейност.

И по двете теми - прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до трафични данни - е установено нарушение на чл. 8 от ЕКПЧ, който утвърждава правото на зачитане на личния живот и на тайната на кореспонденцията. Според единодушното решение на ЕСПЧ, българската държава не предоставя достатъчни правни гаранции срещу произвол и злоупотреба при тайно наблюдение, както и при запазването и достъпа до данни за трафика на електронни съобщения.

Решението на ЕСПЧ е отразено в националните (напр. Дневник, Капитал, ТВ1 и др.), както и в чуждестранните медии като Politico, Associated press, Euronews . 

Вж делото включено в последния Fact sheet на Европейския съд по правата на човека относно масовото следене от януари 2022.Е

Адвокати по делото на първите двама жалбоподатели са С.Стефанова, Г.Чернишевска, Т.Екимджиева и М.Докова-Костадинова, а на третия и четвъртия жалбоподател - съответно Александър Кашъмов - син и Александър Е. Кашъмов.

Image: mitko_denev, CC BY-NC 2.0

Виж новината в интернет страницата на Програма Достъп до информация

Search