Достъп до информация

Александър Кашъмов  работи за фондация „Програма Достъп до Информация” (ПДИ) от пролетта на 1997 г. и от 2002 г. е ръководител на нейния правен екип. ПДИ е най-старата неправителствена организация в Източна Европа, работеща в тази област.

Под негово ръководство са изготвени десетки становища по законодателството и подзаконови нормативни актове, водени са над 500 дела по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и са дадени над 4500 правни консултации.

Представял е позиции на ПДИ в парламента и различни министерства, има хиляди участия в медиите, автор и съавтор на стотици статии, коментари и анализи на български и английски език.

Автор и съавтор на пет книги, издадени от ПДИ, в областта на съдебната практика по ЗДОИ. Участвал в обучения на хиляди държавни служители, магистрати, журналисти и НПО, лектор и презентатор на стотици форуми в България, Европа, Северна и Южна Америка, Азия.

Посетете сайта на фондация „Програма Достъп до Информация”

kashamov-nagrada.jpg

Search