Интернет издания

У нас тайните се оказаха по-важни от публичната информация

aleksandar-kashamov-2Миналата седмица правителството внесе поправки в Закона за достъп до обществена информация. Това ще доведе ли до повече прозрачност в работата на институциите и има ли скрити подводни камъни в текстовете на поправките. Отговор на тези въпроси потърсихме от адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на "Програма достъп до информация".

 

Поправките в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) съобразени ли са с изразените от вас становища по тях?

Като цяло поправките са положителни, в правилната посока са. Ще допринесат за това самият режим за достъп до информация да се подобрява. Предвижда се например електронните заявления да не се подписват с електронен подпис. Досега имаше прецеденти, в които някои институции искат такъв подпис и това пречеше на търсенето на информация. С новите поправки се създават задължения да се предоставя информация и по интерет чрез имейли, като по този начин отпада изискването на някои учреждения за получаване на информацията на място. Отпада и протоколът, който се подписва при предоставяне на информацията за тези случаи. Разширява се приложното поле на понятието „материален носител“, в което се включват и документите.

Друга посока, в която се подобрява законът, е активното публикуване – има вече доста разпоредби. Бяха въведени повече категории информация, която трябва да се публикува на интернет страниците на институциите, като се създава и задължението да се попълват и нови категории информация, различни от изброените в закона.

 

Вижте статията в сайта offnews.bg

©2018 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии, само ако бъде цитиран източникът.

Search