Интернет издания

С антикорупционния закон се създава шайка от доносници за репресивни акции

PDIОт "Програма достъп до информация" искат, ако изобщо е нужен такъв закон, в него да залегнат само превантивни мерки срещу корупцията, а другите да си останат за полицията, съда и прокуратурата
В остро становище до министъра на правосъдието Цецка Цачева, Фондация "Програма достъп до информация" (ПДИ) се обявява срещу внесения проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

От ПДИ намират за наложително да се преосмисли нуждата от такъв закон и алтернативно предлагат да се направят изменения в съществуващите закони. Според тях обаче, дори и да се приеме нов антикорупционен закон, в него няма място за репресивни мерки, които трябва да бъдат оставени на полицията, прокуратурата и съда.

Проектът беше публикуван на 31 юли и предвижда създаването на един мегаорган – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В него се събират Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси, БОРКОР, звеното от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и дирекцията от ДАНС за противодействие на корупцията. Основен момент в проекта е и възможността на новата комисия да извършва оперативно-издирвателна дейност, включително използването на специални разузнавателни средства и работа с доброволни сътрудници.

Негативни реакции по проекта имаше и от страна на адвокатурата, а междувременно от БСП представиха свой проект за антикорупционен закон и започнаха обсъждане с представители на съдебната власт.

В становището на ПДИ по проекта на управляващите, подписано от изпълнителния директор Гергана Жулева и ръководителя на правния екип адвокат Александър Кашъмов, остро е критикувана идеята за използването на доброволни сътрудници. Те посочват, че въвеждането на механизъм за ползване на доносници е "абсолютен анахронизъм и е в тежко противоречие с Конституцията, Конвенцията за правата на човека, с основите на правовата държава и върховенството на закон".

"Създаването на механизъм за подаване на сигнали е едно. Друго нещо е създаването на шайка от платени доносници, които да служат перманентно за "пощенска кутия", която да оправдава репресивни акции срещу висши служители, които вземат важни за обществото решения. Подобна система, при съществуващата култура в някои институции, останала от миналото, може да превърне борбата с корупцията в борба срещу почтеността, за сметка на обществения интерес", пише в становището на ПДИ.

Проектът предвижда и конфискация на имущество на висши държавни служители, ако проверка покаже несъответствие от над 150 000 лева между имуществото и нетните приходи. Според ПДИ конфискацията като мярка няма изобщо място в антикорупционния закон и неоправдано е свързана с противодействието на корупцията. В становището си организацията отбелязва, че трябва много по-ясно да са посочени рамките, които ще обхваща понятието "прояви на корупция", защото в противен случай се отваря възможност за широко тълкуване, а оттам и за безконтролно репресиране.

"Наистина, при определянето на превантивни антикорупционни мерки не трябва понятието "корупция" да се свежда до престъплението "подкуп". Същевременно обаче обемът му не може да се разширява до безкрайност, защото по този начин също се затруднява превенцията и противодействието на корупцията. Образно казано, неплащането на данъци от страна на държавен служител може и да е неправомерно поведение, но определено не е корупция", пишат още от ПДИ.

Не на последно място от организацията подчертават, че комисията ще попълва и публикува в регистър имуществените декларации само на висшите държавни служители, като не става ясно каква ще е прозрачността на декларациите на останалите над 100 000 държавни служители. В момента Комисията за конфликт на интереси проверява декларации по сигнали от цялата страна, а според проекта тази дейност ще бъде децентрализирана.

"Това би довело до феодализация и засилване на политическия натиск и чадър на местните политици върху държавната администрация. Тоест, ефектът би бил по-скоро подпомагане, а не превенция на корупцията", посочват от ПДИ.

Целият материал прочетете в сайта на Правен свят

©2018 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии, само ако бъде цитиран източникът.

Search