Интернет издания

ВАС ще решава да пита ли Алексей Трифонов кой кадровик е говорил с него за поста шеф на СГС

VASВърховният административен съд ще решава да пита избрания за председател на Софийския градски съд Алексей Трифонов дали предварителният разговор за участието му в процедурата е бил с члена на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Даниела Марчева. Такова искане отправи днес по делото за избора на председател на СГС Александър Кашъмов – адвокат на оспорилия решението на ВСС Евгени Георгиев. А ВАС обяви, че ще се произнесе по него в закрито заседание.

„Новите доказателствени искания, по които съдът ще се произнесе в закрито заседание са, за да се установи каква е степента на нарушението, което несъмнено е било допуснато от член на ВСС, който хем е предложил един от кандидатите, хем е гласувал за него и е убеждавал колегите си“, коментира адвокат Кашъмов след края на заседанието.

На въпрос как ще се докаже, че член на ВСС е повлиял на колегите си, с оглед становището на съда, че призоваването им като свидетели би накърнило тяхната независимост, адвокат Кашъмов заяви: „Аз съм благодарен, че съдът изрази тази позиция, защото така ние разбираме как разсъждават съдиите. А те смятат, че е безкрайна свободата на всеки един член на ВСС и на неговото убеждение. Това обаче, което смятаме е, че тази свобода, която трябва да съществува като свобода, не може да бъде безкрайна, не може да прекрачи границата на закона и изискванията на независимост и безпристрастност. Така както тези изисквания съществуват за съдиите така и съществуват за ВСС. Противното означава да хвърлим управлението на съдебната власт в градината на произвола, нещо, което не следва от Конституцията и закона“.

На въпроса по какъв начин се доказва, че въпросният член на ВСС е повлиял на останалите си колеги, адвокат Кашъмов посочи следното: „Ако един човек предварително е изградил вижданията и то на много предварителен етап, което сегашният закон не позволява, то той самият е пристрастен. Убеждавайки колегите си в своето виждане, той влива пристрастност и то по скрит начин, защото това което лично мен ме удивлява е, че никой не е поставил въпроса кой пък е този член на ВСС. Така самата Съдийска колегия се е поставила в положение на неизвестност за това кой ѝ влияе в дебата. Това е един мотив, който трябва да бъде изяснен и, с оглед моралната чистота на ВСС, е хубаво в бъдеще да има яснота може ли такива неща или не може предварително да се канят съдии. Това е ролята на съда – да изтълкува закона. ЗСВ беше променен с цел да бъде създадена по-висока гаранция за почтеността на съдебната система, следователно трябва да започнем от върха“.

Според Кашъмов друг важен момент в жалбата на клиента му е темата за съдийското самоуправление. По думите му фундаменталният момент е дали съдебната система се самоуправлява, което е част от принципа на разделение на властите. Противното би означавало, че сме свидетели на театрални представления, в които съдийски събрания поставят съдиите в една позорна роля на марионетки, коментира още Александър Кашъмов.

Иначе самото заседание днес започна с искане на отвод на целия състав на ВАС като мотивът за това беше, че при произнасянето си по искането на Съдийската колегия за предварително изпълнение на решението за избора на Трифонов, съдът е коментирал спора по същество.

Върховните съдии обаче не намериха никакви основания за отвод. „В определението за допускане на предварително изпълнение на решението не се съдържат мотиви по съществото на спора. След образуване на делото е постъпило искане от СК на ВСС за предварително изпълнение. По него не може да се произнесе друг съдебен състав, извън избрания на случаен принцип по делото“, посочи ВАС.

 Цялата статия четете в сайта "Лекс"

©2020 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии, само ако бъде цитиран източникът.

Search