Интернет издания

Съдът разпореди кметът на Стара Загора да каже на кои медии е плащал и колко

sadebna zalaЖурналистката Венелина Попова спечели дело в Административния съд в Стара Загора срещу кмета на града Живко Тодоров. Кметът отказва достъп до обществена информация затова какви средства плаща общината за медийни и рекламни услуги за периода 2018-2019 година, за което Маргиналия писа.

В съдебното заседание, състояло се на 14 май т.г., адвокат Александър Кашъмов от „Програма Достъп до информация“ изложи подробно съображения защо Решението, с което кметът Тодоров, е незаконосъобразно. В него е посочено, че информацията е

поискана от Венелина Попова във вид, в който тя не съществува публично, а Живко Тодоров поддържа доводите, че въпросната обществена информация се съдържа в публичния регистър на Агенцията за обществените поръчки, както и на интернет страницата на общината, до които достъпът е свободен, съобщава сайта Zaistinata.

Според съдия Дарина Драгнева решението за отказ е постановено без ответника да се позовава правно и фактически на текстовете на Закона за достъп до обществена информация. Според него информация се отказва, „когато е класифицирана или защитена като тайна в случаите, предвидени със закон; когато достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставянето на тази информация или когато тя вече е била дадена на заявителя през предходните шест месеца“.

След подробно описание на мотивите, Административният съд отменя Решението на кмета на община Стара Загора и го задължава да предостави достъп до поисканата от Венелина Попова обществена информация. Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Подобни решения, взети както в случая от съдия Драгнева за три дни (при посочения от закона едномесечен срок) са добра атестация за работата на българските съдилища, често обвинявани в бавене на съдебния процес. Те оборват и общоприетото мнение, че решенията по административните дела обикновено са в полза на местните администрации и на кметовете на общини, които се чувстват недосегаеми от закона на своя територия.

Решения като въпросното са важни и защото окуражават обществото да търси и защитава гражданските си права, нарушавани системно, както от представители на държавната, така и на местната власт.

Снимка: "Маргиналия"

Четете публикацията в "Маргиналия"

©2020 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии, само ако бъде цитиран източникът.

Search