Печатни издания

Агенция „Митници“ е с най-висок рейтинг за прозрачност

Agencija MitniciАгенция „Митници“ оглавява рейтинга на държавните институции, създадени със закон, в последното представяне на резултатите от Гражданския одит на активната прозрачност 2024 на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ), предава БТА.

Всяка година ПДИ осъществява одит на интернет страниците на административните структури на

изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, включително общините, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да се оцени как институциите изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация за активно публикуване в интернет и как отговарят на електронни заявления.

Тази година одитът е проведен от 01 март до 30 април. В рамките на проучването експертите от Програмата са разгледали публикуването на институционалната, оперативна и финансова информация на интернет страниците на ведомствата, секциите „Достъп до информация“, работата с електронни заявления и др.

Агенция „Митници“ е класирана на първо място сред държавните институции, създадени със закон, и същевременно заема 13-то място в сравнителния рейтинг на 560-те проверени административни структури, изкачвайки се с четири пункта спрямо 2023 година.

Снимка: Google Street View

Четете текста в "24 часа"

Search