Телевизионни предавания

Александър Кашъмов: Ползвайте правата си!

ALEKSANDYR KASHYMOV bit-tvНа 12 януари 2016 г. влизат в сила повечето изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация. Законът става по-добър, по-съвременен, със засилен електронен достъп, повече задължения на държавата за публикуване, вкл. в отворен формат, възможност за ползване на цели бази данни.
Това обясни в еМисия България юристът Александър Кашъмов от Програма Достъп до информация и призова: ползвайте правата си!
Можете да гледате това видео в сайта на BitTelevision.

©2018 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии, само ако бъде цитиран източникът.

Search