Касабова срещу България

strasbourg echrЕвропейският съд по правата на човека постанови, че осъждането на журналист по наказателно дело за клевета да плати глоби и обезщетения в размер на тридесет пет пъти месечната й заплата е в нарушение на правото на свобода на изразяване. Решението е постановено на 19 април 2011 по жалба 22385/03 от Четвърта секция на ЕСПЧ. Присъдено е обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.  Делото бе заведено от бургаската журналистка Катя Касабова, която бе осъдена за публикация, изнасяща данни, че държавни служители вероятно са получавали подкупи, за да бъдат приети ученици в елитни училища в града. Журналистката е представлявана от адвокатите Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация" и

Стоян Терзийски, а делото е водено с подкрепата на "Правната инициатива на "Отворено общество".

Според ЕСПЧ наложеното наказание е непропорционално, което е в нарушение на чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека. Съдът също така прие, че националният закон относно наказателната отговорност за клевета не нарушава правото на изразяване, въпреки че тежестта на доказване, възложена на журналистката, е била твърде висока. Решението на Съда в Страсбург можете да прочетете на български в официален превод от Министерството на правосъдието и на английски език в базата данни с решения на ЕСПЧ HUDOC.

Отзвукът от делото Касабова бе голям. По случая имаше широка дискусия, вкл. във Висшия съдебен съвет, и много медийни публикации в различни медии като БТВ, БНТ, Медияпул, Съдебни репортажи, Уебкафе, Параграф 22, Лекс, Правен свят и др. Случаят има международна известност и е поместен в различни издания като академичната инициатива към Колумбийския университет в САЩ Global Freedom of Expression, коментиран е в специализипани издания като Strasborg Observer

 

Search