Консултантска дейност

Александър Кашъмов е експерт в областта на достъпа до информация и прозрачността на управлението, защита на класифицираната информация, защита на личните данни, свободата на изразяване, правата на човека, защита от дискриминация, противодействие на корупцията, предотвратяването на конфликт на интереси, административна реформа, правосъдие и обществен ред.

През последните 20 години е работил като експерт към Програма Достъп до информация (ПДИ), Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Американската агенция за международно развитие, Правна инициатива „Отворено общество”, фондация „Конрад Аденауер”, фондация „Фридрих Ерберт”, AccessInfo Europe, GTZ & Planet, фондация Nicolaas Witsen и др.  

Консултирал е българското правителство, Комисията по досиетата, Държавна агенция „Архиви”, правителството на Черна гора, Народното събрание и др. През октомври 2012 по покана на Global Integrity участва като международен експерт в консултиране на представители на над 10 европейски правителства на международната среща проведена в Хърватска, Дубровник, в рамките на OGP Networking Mechanism session on Access, Second OGP European Outreach and Support Meeting.  Член е на Надзорния съвет (Advisory Council) на световния рейтинг на законите за достъп до информация.

1. Достъп до обществена информация, 20 години в ПДИ
Вижте повече

2. Република Черна гора, 2005 - 2012, експерт на ОССЕ
Информация достъпна на сайта на правителството на Черна гора
телевизионно интервю: http://www.osce.org/montenegro/6233
интервю при обучение на администрацията: http://www.osce.org/montenegro/57546

3. Експерт по антикорупционен проект по ФАР, България
Вижте повече
kashumov_1.jpg
court-libra.jpg
©2019 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии, само ако бъде цитиран източникът.

Search