Участия, лекции, доклади и презентации

Като ръководител на правния екип на ПДИ и международен експерт по проекти на Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Европейския съюз, Американската агенция за международно развитие, Правна инициатива „Отворено общество”, фондация „Конрад Аденауер” и др.

Александър Кашъмов е участвал в провеждане на обучения на хиляди държавни служители, магистрати, журналисти и НПО от България, Албания, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Бразилия, Грузия, Гърция, Ирак, Косово, Македония, Молдова, Монголия, Полша, Румъния, Сърбия, Турция, Унгария, Украйна, Черна гора, Чили, Хърватска.

Изнасял е лекции и доклади в България, Албания, Азербайджан, Аржентина, Армения, Великобритания, Германия, Грузия, Македония, Мексико, Молдова, Полша, Румъния, САЩ, Словения, Словакия, Сърбия, Унгария, Украйна, Черна гора, Чехия, Чили, Франция, Холандия, Хърватска.

13.11-alexander-kashumov.jpg
1. Seminar on Freedom of Information and Access to Public Documents, Kutaisi, Georgia Oct. 26, 2012, Council of Europe expert
Виж тук

2. FIRST ACADEMY ON MEDIA LAW IN SOUTH EAST EUROPE, Zagreb, 3-8 June 2012, coorganized by Article 19, OSCE, Friedrich Erbert Schtiftung and others
Виж тук

3. Консултации на Европейския съд по правата на човека с представители на гражданското общество, изказване
Виж тук

4. WHAT FUTURE FOR DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY, October 6-8, 2011,
Ani Plaza Hotel, Yerevan, Armenia
Виж тук

5. Конференция 2008 г.: 10 г. Нов Европейски съд по правата на човека, участие
Виж тук

6. Freedom of Information Litigation, International Conference – Lessons Learned, 25 – 26 NOVEMBER 2005, SOFIA, BULGARIA
Виж тук

7. "Privacy in a New Era: Challenges, Opportunities and Partnerships" September 13, 2004 Wroclaw, Poland, доклад
Виж тук

8. Proceedings of the Round Table “What Can Be Done to Decriminalize Libel and Repeal Insult Laws” Paris, 24-25 November 2003
Виж тук

9. МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА "РЕЗОЛЮЦИЯ 1096 НА ПАСЕ И ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО Й В НЯКОИ СТРАНИ ОТ БИВШИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЛАГЕР", 27 и 28 април 2002 г., СОФИЯ
Виж тук

Search