Press

Александър Кашъмов: Пандемията засили публикуването на правни документи

kashumov capital 1По време на пандемията от COVID-19 чувствително се засили публикуването на правни документи, което до момента не беше така. Това заяви адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на "Програма достъп до информация" (ПДИ), при представянето на годишно проучване на фондацията "Граждански одит на активната прозрачност 2020". Годишният доклад на ПДИ се изготвя чрез проучване на интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни

субекти и независими органи на власт, подаване на заявления до тях и като краен резултат - изготвяне на рейтинг на активната прозрачност на институциите.

В контекста на актуалната ситуация изложението на адвокат Кашъмов бе посветено на достъпа до информация и прозрачността на институциите по време на пандемията и извънредното положение. Общата оценка на ПДИ е, че има подобрение общо в активната прозрачност, като и подобрение във връзка с подаването на информация, свързана с кризата. "Остават обаче и част от проблемите", заяви адвокат Кашъмов.

Като положителна стъпка той посочи създаването на Единен информационен портал за Covid-19, чиято амбиция е да събира цялата информация за мерките за пандемията, която се генерира от всички министерства и институции. Същевременно много от министерствата не правят препратка чрез линк от своите страници към единния портал, някои имат отделна секция COVID-19, други - не, и подават релевантната информация за действията си във връзка с пандемията чрез рубриката новини от пресцентъра.
Всъщност публикуването на тази информация е законово задължение на държавните органи в изпълнение на чл. 14, ал. 2 от Закона за достъпа до обществена информация, който казва, че органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тя може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество, коментира адвокат Кашъмов.


Проблемите около оповестяването на заповедите на министъра на здравеопазването

Ключови в това отношение са заповедите на министъра на здравеопазването, с които се налагат противоепидемични мерки. Около тяхното оповестяване обаче има редица проблеми, които в крайна сметка затрудняват изпълнението на ограничителните мерки както от страна на гражданите, така и контрола от страна на институциите.

На първо място, не всички такива заповеди се намират на единния информационен портал, а подредбата на тези, които са публикувани, не е удовлетворителна за нуждите на гражданите, които се опитват да се ориентират в тази сериозна по обем материя. В портала има секция, където са подредени мерките, но няма линкове към заповедите. Липсва адекватно обнародване на тези заповеди, които според самото Министерство на здравеопазването представляват общи административни актове, което означава, че трябва да се обнародват в Държавен вестник, коментира адвокат Кашъмов. "Прегледах новия проект на закон, който днес се обсъжда в правна комисия - от него също няма яснота дали тези заповеди се обнародват в ДВ", допълни той.

Друг проблем е, че липсват консолидирани версии на тази заповеди, които са с многобройни изменения, понякога - повече от 10, при които една заповед препраща към друга и т.н.

Липсват мотиви към отделните заповеди кое налага въвеждането на дадена мярка, а гражданите и полицията, която следи за изпълнението, трябва да знаят какви са целите на тези заповеди. Не е достатъчно това само да се съобщава по време на брифингите, каза Кашъмов.

Според него продължава да е неясен статутът на Националния оперативен щаб, въпреки че в секцията на Министерския съвет беше публикувана заповедта на премиера за неговото създаване след заявления за достъп до информация.

Целия материал с автор Мирела Веселинова четете в "Капитал"

©2022 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии само ако бъде цитиран източникът.

Search