Press

Гешев крие колко е струвала прокурорската сбирка в "Бояна"

geshev 3Главният прокурор Иван Гешев отказва да отговори на въпроси за цената на сбирката на държавното обвинение, проведена на 24 август в резиденция "Бояна". По ЗДОИ "Сега" попита колко прокурори и следователи са били командировани за националното съвещание, какъв е общият размер на разходите за командироването им, на какво основание е ползвана резиденцията за събитието и дали прокуратурата е платила за наем. "Не виждам пречка информацията да бъде предоставена", коментира пред "Сега" адвокат Александър Кашъмов от "Програма достъп

до информация". Според него е абсурдно, че поисканите данни не са дадени от прокуратурата. "Да няма дори данни за регистрацията на заявлението за информация е израз на голямо пренебрежение към основно конституционно право, което има особено голямо значение в демократичното общество", допълни адвокатът. И напомни, че правата на гражданите са основна ценност според действащата Конституция и "да се надяваме това да не се промени".

Кашъмов каза още, че мълчаливият отказ е обявен от съда за недопустим и нетърпимо от правото явление. "Държавните органи се назначават и избират да отговарят на гражданите, а не да мълчат. Явно прокуратурата не е усвоила това знание. А това не е добре за общество, което смята, че се развива и върви напред", заключи той.

Предстои съдът да се произнесе по мълчаливия отказ на прокуратурата.

В края на август Гешев събра в "Бояна" стотици прокурори и следователи, за да демонстрират вярност към институцията и да разгромят враговете ѝ.

Search