Press

Оцелялата Мария Ваклинова: Ангел хранител ме спаси от асансьора убиец

maria kashumov„Никой от тях през тези близо шест и половина години не ме е потърсил да ме попита как съм и имам ли нужда от нещо. Това е обратното на другото - доброто, което съм видяла. Макар че не съм и очаквала подобно нещо. Откровено казано, моята благодарност, че живея втори живот, е много по-силна и не ми позволява да мразя някой. Толкова съм щастлива, че живея и си искам живота, че си казвам, че Господ ще накаже който трябва. Макар че с моя адвокат Кашъмов и близки си говорим, че не може да има безотговорност. Тоест – ако няма справедливост по делото, което се премята от

инстанция на инстанция и още не може да влезе в зала означава, че негласно се толерира една абсолютна безотговорност за живота на хората“, размишлява Мария.

Цялата статия с автор Борислав Радославов чететет в "Бългапия Днес"

©2022 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии само ако бъде цитиран източникът.

Search