Press

ИВСС донесе от 100 кладенеца вода, за да оневини Цацаров за ЦУМ-гейт

tochkova tsatsarovГлавният инспектор Точкова предостави информация за проверката след скандал

Адв. Кашъмов: Като не дава информация защо не е открил нарушения, ИВСС пречи на гражданите да си съставят критично мнение

"Сега" потърси коментар и от адвокат Александър Кашъмов от Програма достъп до информация, който води делата

за публичност по казуса.

"След мъчителни години на дела, най-после тази информация видя бял свят. Това е важно, тъй като гражданите ще могат да формират мнение какво се е случило на онази среща в ЦУМ, каква е била ролята и поведението на всеки от участниците и как най-вече ИВСС, който е призван за това, е оценил поведението на главния прокурор. Важен е и урокът за висшите държавни служители, че тайната не трае дълго и опитите за непрозрачност са обречени, поне докато има независим съд", коментира той.

И припомни "особеното упорство, демонстрирано от главния инспектор, да запази в тайна доклада и протокола на ИВСС, свързани с "ЦУМ-гейт". "По идентичното дело на "Сега" срещу нейния първи отказ да предостави тази информация тя дори поиска отвод на два (от общо три) състава на Върховния административен съд, без да е налице реално основание за това", допълни той. И обясни, че в конкретния случай решението на административния съд е от 16 юли и то е трябвало да бъде изпълнено още през лятото. "Вместо това, г-жа Точкова подаде молба за отмяна на влязло в сила решение, което успоредно с това следваше да изпълни, и ВАС се произнесе с решение, с което отхвърли молбата, на 19 ноември 2020 г. Решението на съда обаче се изпълнява не през юли или август, а чак сега. Това достатъчно ясно дава отговор на въпроса дали главният инспектор е спазила закона", каза Кашъмов.

"Прозрачността на институциите в една демократична държава способства за това да се поддържа почтеността на държавните служители и магистратите, да има отчетност пред гражданите и да се осъществява превенция на корупцията и лошите практики. Когато при проверки на магистрати не е установено нарушение, това следва да е мотивирано, така че гражданите да разберат защо се е стигнало до такъв извод. Това е свързано както с доверието към съдебната система, така и със задължението на институциите да повишават грамотността и правосъзнанието на обществото", коментира още той. И допълни, че когато става дума за най-висшите носители на властнически правомощия, прозрачността трябва да е несъмнена.

"Според конституционния и европейския стандарт, колкото по-високо стои в йерархията една публична личност, толкова по-широка е нейната публичност и толкова по-ниска е степента на защита на личните й данни", допълни Кашъмов. "Толкова повече това се отнася до главния прокурор, за когото бе изнесена информация за неприемливо от гледна точка на етиката поведение. Да се ограничава достъпът до информация защо ИВСС не е открил нарушение в този случай не пази "независимостта, репутацията и престижа", а пречи на гражданите и медиите да си съставят критично мнение. Без критика, която е в основата на обществения дебат, не може да съществува демократично общество. Това бе ясно заявено и от административния съд в решението по настоящото дело, което бе изпълнено с неколкомесечно закъснение", обобщи адвокатът.

Снимка: ИВСС

Цялата статия с автор Доротея Дачкова четете в "Сега"

©2022 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии само ако бъде цитиран източникът.

Search