Печатни издания

Александър Кашъмов: Властта не обича прозрачността

Констатира се липсата на систематичен подход, институциите не се стремят да подобрят своята прозрачност, въпреки че има някои добри практики и напредък. Истината е, че властта у нас не обича прозрачността. Досега няма нито едно правителство от последните четири, които да посочим като лидер на тема прозрачност.

Това заяви Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на "Програма Достъп до информация" (ПДИ), при представянето на годишния доклад на организацията за състоянието на достъпа до информация в България.

През 2012 г. се запазва практиката на много институции да не отговарят на запитвания по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ), това са така наречените мълчаливи откази, отбеляза Дарина Палова, юрист от ПДИ. „Като проблематична област отново отбелязваме достъпа до договори между институции и трети лица, фирми, като проблем е това как се мисли за тази информация. Все още доста служители смятат, че това е тайна, и то на третите страни, фирмите по тези договори“, заяви Палова.

Докладът констатира и значителен брой на нарушаване на правата за защита на личните данни заради прилагането на Закона за електронните съобщения и за СРС-ата.

Във връзка с тези случаи от ПДИ са подали жалба към Европейския съд за правата на човека, в която процедурите по двете нормативни уредби се тълкуват като незаконни.

„Електронното правителство има три съществени елемента - прозрачност на институциите, тоест електронна прозрачност. Вторият елемент е прозрачност на участието на гражданите в процеса на взимането на решения, и третият - електронни услуги. В България е сведено до електронни услуги, което не е характерно за този континент. При електронните заявления липсва координираност на администрацията за премахване на електронните подписи, които са категорично против закона“, поясни Кашъмов.

Най-често продължава да се отказва публикуването на договори. Има случаи на целенасочени прикривания на нарушения, има и случаи, в които става въпрос за липса на компетентност и познаване на Закона за достъп до информация (ЗДОИ), поясни още Кашъмов.

Според доклада проблем, който съществува години наред, е липсата на адекватни санкции и контрол. По неговите думи липсва институция, която да осъществява контрол, особено плачевно е положението в инспекторатите към министерствата, защото те не се оказват адекватни за контрол.

©2018 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии, само ако бъде цитиран източникът.

Search