Изследвания и анализи

Адвокат Кашъмов е автор на десетки изследвания и анализи на законодателството и практиките в областта на достъпа до информация и прозрачността на управлението, защита на класифицираната информация, защита на личните данни, свободата на изразяване, правата на човека, защита от дискриминация, противодействие на корупцията, предотвратяването на конфликт на интереси, административна реформа, правосъдие и обществен ред.
 
Стотици анализи и коментари на Кашъмов са публикувани в печата: „Дневник” (над 240), „Капитал” (над 150), „Медиапул” (над 140), в.”Труд” (60), в.”24 часа”, в.”Сега”, в.”168” часа, в.”Новинар”, в.”Преса”, в.”Репортер”, в.”Монитор”; сп. „Правен свят”, сп. „Общество и право” и др.

Много негови анализи на българско и чуждо законодателство в областта на достъпа до информация, свободата на изразяване, защита на класифицираната информация, защита на личните данни и др. са публикувани на английски език.

zx500y290_1073302.jpg

Изследвания и анализи

1. The Right of Access to Information - Concept on Legislation, еd. AIP, Sofia 1998
Съавтор, публикувано на сайта на ПДИ на адрес:
Виж публикацията тук

2. Доклади за състоянието на достъпа до информация в България, дванадесет броя, изд. ПДИ, София 2000 – 2011 г., съавтор:
Виж докладите тук

3. Report on Access to Information, Public Participation and Access to Justice on Environmental Matters, 2004
Виж публикацията тук

4. Достъп до информация в съдебната система, изд ПДИ, София 2006 г.
Виж публикацията тук

5.Над 50 анализи и становища по законодателството, свързано с достъпа до обществена информация и прозрачността на управлението и администрацията, защитата на личните данни и на националната сигурност, архивите и досиетата, свободата на изразяване, защитата на съобщенията, превенция на корупцията и конфликт на интереси, етика на държавния служител.
Прочети анализите и становищата

6.Оценка на системата на интегритет в България
Прочети анализа

7. Реч на омразата, в българските и македонските медии: прояви, фактори и решения, изд. Промедия и Media Development Center, supported by EastEast
Прочети анализа на български език
Прочети анализа на английски език
8. A comparative analysis of media freedom and pluralism in the EU Member States, Study for the LIBE Committee 2016,  ( chapter for Bulgaria) 
9. Combating corruption: from commitments to action
The messy fight against corruption in Bulgaria and the need for ambition in the EU institutions, January 2018, written by Alexander Kashumov, Commissioned by The Greens/EFA Group in the European Parliament, edited by Pam Partlett Quintanilla
Виж доклада тук
 

Search