Интернет издания

ВАС приключи делото за избора на шеф на градския съд, чака се решение

aleksej i evgeniСлед продължили година и половина спорове за гражданството на председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов и за начина, по който е избран за поста, днес тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви, че делото е изяснено и ще се произнесе по него в едномесечен срок.... По настояване на Кашъмов, на предходното заседание на 4 февруари 2020 г. ВАС отново реши да поиска по-ясен отговор от

правосъдното министерство дали Трифонов е български гражданин. Искането е на основание чл. 40 от Закона за българското гражданство. Разпоредбата гласи: „Чл. 40, ал. 1 Информация за гражданството на лицата могат да искат: 1. лицето, данни за гражданството на което се съхраняват, а след смъртта му – неговите наследници; 2. органите на съдебната власт, министерствата и органите на местното самоуправление и местната администрация в рамките на тяхната компетентност и в случаите, определени със закон. ал. 2 Министърът на правосъдието осигурява опазването и съхраняването на документите, свързани с гражданството“. Идеята беше да се установи дали Трифонов е вписан в дневника за молбите и предложенията за придобиване на българско гражданство, който се съхранява в министерството.

Днес стана ясно, че от правосъдното ведомство отново са посочили само, че не откриват данни в регистрите Алексей Трифонов да е подавал молба за промяна на гражданството по натурализация.

ВАС отказа да изяснява повече този въпрос и на днешното заседание прие писмото от министерството. Съдът обаче отхвърли представените от адвокат Кашъмов копия на акт за раждане на Алексей Трифонов, съставен на 13 октомври 1998 г. и акта му за раждане от 1972 г. от РСФСР. Кашъмов оспори първия като заяви, че той не отразява верни обстоятелства, защото акт за раждане се съставя само по отношение на български граждани.

Съдът не прие копията на двата документа, защото не са заверени. В съдебната зала представителят на Трифонов – адвокат Невена Георгиева, поиска да знае как Кашъмов се е сдобил с тях, защото това са „строго лични данни“ и самото им „изтичане“ вече говори за нечие правонарушение.

Кашъмов заяви, че документите са му служебно известни и няма възможност да ги завери. Заради това поиска съдът да стори това, но ВАС отказа.

Същевременно бяха приети представените от адвокат Георгиева военно-отчетна книжка на Алексей Трифонов и документ от руското посолство, с което се удостоверява, че шефът на СГС няма руско гражданство.

По време на пледоариите адвокат Александър Кашъмов заяви, че решението на Съдийската колегия от 27 ноември 2018 г. за избора на Трифонов за председател на СГС трябва да бъде отменено като незаконосъобразно. Това според него е така, защото колегията дори не е обсъдила становището на общото събрание на съдиите, в което те подкрепят Евгени Георгиев за поста. Адвокатът напомни, че през 2016 г. Народното събрание с промени в ЗСВ даде повече правомощия на общите събрания за утвърждаване и гарантиране на съдийската независимост и възможност за самоуправление на магистратите.

Кашъмов каза още, че становището на колегите на Георгиев е своеобразна оценка за професионалните, нравствени и ръководни качества на кандидата. „ВСС е бил длъжен да обсъди предпочитания избор на общото събрание, но няма данни да е направил това“, каза адвокатът и заяви, че това е тежко нарушение на правилата и само то е достатъчно основание за отмяна на избора на Трифонов за шеф на СГС.

Следващият аргумент, който изтъкна Кашъмов, е, че Трифонов е бил предложен за ръководното място от член на Съдийската колегия, а това не е позволено по закон. Адвокатът заяви, че колегията не е проявила никакви усилия да разбере кой е този член на съвета, а това рефлектира и върху безпристрастността на взетото решение. Всъщност Трифонов сам внесе кандидатурата си за участие в процедурата, но при изслушването пред СК на ВСС каза, че е имал разговор с кадровик за евентуалното си включване в надпреварата за шеф на СГС.

Нататък Кашъмов каза, че друг член на колегията е трябвало да си направи отвод заради свои изказвания...

Цялата статия четете в "Лекс"

 

©2022 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии само ако бъде цитиран източникът.

Search