Интернет издания

Трябва да се промени начинът, по който работи антикорупционната комисия

Podcast Capital jpkТрябва да се промени начинът, по който работи Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), каза в четвъртък юристът Александър Кашъмов в подкаста на "Капитал" "Първа точка".

Той коментира и изводите от доклада за България на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (GRECO), към

Съвета на Европа. В него се констатира, че прокуратурата не работи, медиите са зависими, а контрастът между нивата на корупция и осъдителните присъди по темата е квалифициран като "поразителен" (още от изводите в доклада четете тук).

"Категорично трябва да бъде разделено отнемането на имущество от противодействието на корупцията. Комисията, която се занимава с противодействие на корупцията, всъщност трябва да се занимава с превенция на корупцията. Превенцията обхваща анализи, следене на конфликт на интересите, декларацията за имущество и доходи. Превенцията трябва да върви при пълна прозрачност", коментира адвокат Кашъмов и напомни, че въпреки че декларациите за имущество и конфликт на интереси са публична информация, какви действия са предприети спрямо хората, които не са подали своите декларации, не е такава.

Той коментира, че е много важно да се създаде регистър на подаръците, дадени на длъжностни лица. "При положение че няма правила за подаръците, как очакваме, че може да се докаже престъплението подкуп при едно длъжностно лице, когато длъжностните лица нямат задължение да регистрират подаръците си", коментира той.

Цялата статия четете в "Дневник"

Снимка: Подкаст "Капитал"

Цялото видео гледайте в Ютюб канала на "Капитал"

Search