Интернет издания

Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Досега имахме една твърде бетонирана фигура на главния прокурор у нас

FaktiПоддържането на само едно обвинение за нарушение прави по-лесна процедурата срещу главния прокурор, когато става дума за уронване престижа на съдебната власт, казва юристът

През тази седмица дебатът за исканата оставка на главния прокурор Иван Гешев ще се концентрира върху това допустимо ли е магистрат да се изказва политически и да дава политически оценки. Дали ще се стигне

до неблагоприятен за Иван Гешев изход… По темата пред ФАКТИ говори адвокат Александър Кашъмов.

- Адвокат Кашъмов, може ли да очакваме някаква изненада около съдбата на главния прокурор, или нещата са предопределени. Очаквате ли нещо ново да се случи във ВСС…

- През последните седмици всичко, което наблюдаваме, е изненада. Какво ще се случи и какво решение ще се вземе…. Трудно е да се каже, защото трябва да се види дали главният прокурор е извършил нарушение, с което уронва престижа на съдебната система. Но и не е невъзможно да се стигне до такъв извод. Все пак, за първи път сме в подобна процедура, а това, само по себе си, е добре за напредъка на демокрацията в България с оглед на това, че имаше толкова много заварени проблеми.

- Видяхме във Висшия съдебен съвет (ВСС) едно обръщане на гласовете. Визирам това, че хората, които първоначално поискаха оставката на Иван Гешев във връзка с израелския специалист, който посети мястото на взрива около кортежа на главния прокурор, оттеглиха това си искане?

- За мен няма еднозначно обяснение на това. Това може, на пръв поглед, да се разглежда и като отказ на част от хората да поддържат тезата си. От друга страна може това да се счита и че така по-прагматично ще премине процедурата и ще се стигне до успешен край. Напълно очевидно е, че поддържането на само едно обвинение за нарушение прави по-лесна процедурата срещу главния прокурор, когато става дума за уронване престижа на съдебната власт. Това обвинение, все пак, се основава на публично изказване на главния прокурор в негова медийна изява. А всичко, което се отнася до темата „израелски експерт“, предполага едно по-сериозно събиране доказателства, което би забавило нещата. Крайният извод в никакъв случай не трябва да бъде такъв, че е отслабена процедурата. Просто нека да видим какво ще ни поднесат следващите дни.

- Това, че се намалиха гласовете при гласуване във ВСС относно освобождаването на главния прокурор, не отслаби ли фигурите като цяло на Тримата големи в съдебната система – главният прокурор и председателите на ВАС и ВКС. Обвинител №1 вече може да бъде освободен с 13 гласа, а за председателите на ВАС и ВКС останаха 17 гласа?

- За мен това беше една дългогодишна заблуда, че има нещо общо между фигурите на Тримата големи - председателите на върховните съдилища и главния прокурор. Реално председателите на върховните съдилища имат по-малко власт. Трябва да имаме предвид, че всеки един съд в системата на съдебната власт е автономен и има свой ръководител. Съвсем различно е при прокуратурата. При прокурорите имаме единоначалие и пряко отношение между главния прокурор и прокурорите под него. При съдилищата е точно обратното – при тях има принцип на независимост и там няма подчинение на друго освен да се спазва законът. Просто приликите между тези три фигури са много по-малки от разликите между тях. В този смисъл, според мен, е добре да има промяна на мнозинството, което може да наложи санкция на главния прокурор. И, все пак, не става въпрос за някакво произволно прилагане на санкции. В този смисъл ВСС също има своята независимост да взима решения. От друга страна знаем, че тази фигура – на главния прокурор, в някои държави от Европейския съюз не е независима от изпълнителната власт.

- Имате предвид това, че в някои страни правосъдният министър е и главен прокурор…

- Да, точно така. Но няма държави, в които председателите на върховните съдилища да са част от изпълнителната власт. В този смисъл за мен тази реформа е напълно приемлива. Тя е конституционно съобразна и най-важното – съобразена е с европейските стандарти, а доказателство за това са поздравленията за България, които бяха отправени от Комитета на министрите на Съвета на Европа през миналата седмица.

- Намаляването на гласовете, с които може да бъде освободен главният прокурор – от 17 на 13, не означава ли, че всеки следващ главен прокурор може да бъде освободен, примерно, 2 месеца след назначението, защото така е решила политическата квота във ВСС, които са 11 гласа. Трябват им още само 2 гласа. В този смисъл фигурата на главния прокурор не стана ли зависима? Говорим за отстраняването чисто като процедура?

  • Не смятам, че дори и процедура с 13 гласа „за“ е лесна и предлага големи възможности за злоупотреба, защото не говорим за процедура за отстраняване без мотиви. Не смятам, че в случая се създават условия за злоупотреба. За да се стигне до искане за освобождаване, първо трябва да имаме нарушение. Някой все пак трябва да обясни на обществото защо се стартира процедура, за да се освободи главният прокурор. Досега имахме една твърде бетонирана фигура на главния прокурор у нас. Между другото, в една демокрация прокуратурата не бива да се олицетворява с главния прокурор. Независимо кой стои начело. Да, той може да разпределя някаква работа, но в никакъв случай не трябва поддържа и да прокламира основните обвинителни актове, например. Така че нека да видим сега как би работила тази процедура. Едно оттегляне на главния прокурор от това да участва на първата фронтова линия на прокуратурата за мен би било хигиенично и здравословно за самата прокуратура.

Цялото интервю на Калин Каменов четете във Факти

Search