Печатни издания

Александър Кашъмов: Разходите на публични средства в болниците са обществена информация

kashumov capitalСъдебни решения по дела на "Капитал" утвърждават задължението на болниците да дават информация за това как харчат средствата на здравната каса

В началото на годината "Капитал" заведе четири дела срещу отказите на четири големи държавни болници - УМБАЛ "Света Марина" - Варна, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", УМБАЛ "Александровска" и УМБАЛ

"Георги Странски" - Плевен, да предоставят информация за заплащането на техните ръководни органи, за участието на членовете на тези органи в лечебната дейност, финансирана от здравната каса, за най-ниските и най-високите заплати на лекарите и сестрите - със и без допълнително материално стимулиране. Целта на тези въпроси беше опит да се състави картина за политиката на заплащане в големите държавни болници, доколкото това е един от най-важните аспекти на нерешените с десетилетия проблеми с финансирането в здравеопазването.

До момента три от тези дела вече са спечелени, чака се решение по четвъртото - срещу отказа на плевенската университетска болница. Разговаряме с адв. Александър Кашъмов, защитник по тези дела, за особеностите на тези казуси и за значението на създадената с тях съдебна практика по достъпа до данни за разходването на публичните средства на здравната каса.

Адвокат Кашъмов, каква е равносметката по тези дела, които "Капитал" заведе срещу четири големи държавни болници заради отказа им да предоставят данни за начина, по който се харчат парите на здравната каса?
Най-общо равносметката е, че до момента по три от тези четири дела съдът се е произнесъл в полза на "Капитал". И по трите дела съдът е приел, че става въпрос за обществена информация, която не представлява защитени лични данни, доколкото това са данни, свързани с разходване на публични средства и за управлението на публични учреждения, каквито са държавните болници. Това е същественият извод от делата досега, като, разбира се, има някои детайли.
И какви са те?
Първият отказ, срещу който бе подадена жалба, е на болницата "Света Марина" във Варна, която е била предмет на по-голямо разследване на "Капитал". Същественото по този случай е, че по сигнал на болницата срещу "Капитал" прокуратурата и полицията извикаха на разпит журналистката Десислава Николова и главния редактор на медията Алексей Лазаров, като до момента не е известно да има образувано досъдебно производство (още за това вижте в карето).

Отказът на болницата да предостави исканата информация е мотивиран с това, че тази информация представлява защитени лични данни. Заведохме жалба с аргумента, че въпросите по какви клинични пътеки са работили членовете на борда, взимали ли са възнаграждения и какви, в какви други медицински дейности, платени от касата, участват по никакъв начин не може да бъдат защитени лични данни, чиято защита да надделява над интересите на обществото за достъп до обществена информация. Още по-абсурдно е да се твърди, че информацията за това в какви подобни медицински дейности участва ректорът на Медицинския университет във Варна съдържа защитени лични данни, защото неговото имущество и доходи дори трябва да се декларират в публична декларация пред КПКОНПИ. Тази информация би трябвало да е публично достъпна в интернет. (Ректорите на държавните висши училища, както и управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на НЗОК и/или от държавния или общинския бюджет, са задължени лица по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и подават декларация за несъвместимост и декларация за имущество и интереси, които се публикуват в публичен регистър - бел. ред.)

...

Снимка: Юлия Лазарова

Целия материал с автор Мирела Веселинова четете в "Капитал"

 

 

Search