Press

Този съд не е за ВАС

VASДве истории, които показват двойните стандарти в правосъдието

автор: Росен Босев

Александър Кашъмов: Случаят ще стигне до Страсбург

 

Идеята за административното правораздаване, чиито храм в България трябва да е Върховният административен съд (ВАС), е да бъде гарант за правата на гражданите в конфликта им с държавата. Именно ВАС е общото между двете истории, които ще разкажем.

Случай първи

От 24 години семейство Франсъзови - съпрузите Христо и Тодорка и трите им деца, живеят във ведомствено жилище в Сливен, тъй като Христо е офицер. През юни тази година министърът на отбраната Красимир Каракачанов издава заповед, с която изгонва семейството от апартамента.

С помощта на адвокат Александър Кашъмов те обжалват заповедта за изваждането им от жилището пред Върховния административен съд, като правят и допълнително искане да се спре изпълнението на заповедта, докато съдът се произнесе.

Случай втори

От 2012 г. Боян Магдалинчев е зам.-председател на Върховния административен съд. През 2012 г. той завежда лично дело в Административен съд - Благоевград, където обжалва отказа на местния кадастър да впише промени в картата, като увеличи площта на притежаван от него имот за сметка на държавния. Съдът уважава жалбата му, но областният управител обжалва пред ВАС.

Развитие

На 24 август искането на семейство Франсъзови за спиране на заповедта за изваждането им от жилището е внесено във ВАС. Съдът обаче не образува дело, а изисква преписката от Министерството на отбраната. Преписката не пристига и съдът не се произнася. Адвокат Кашъмов пуска втора жалба: "Деловодителката отиде лично при председателя на ВАС, който е отговорил, че няма друга процедура и трябва да се чакат документите от МО. Излиза, че за да разгледа съдът искането за спиране, трябва ответникът да съдейства, а ако той не желае това, хората са обречени, както се и случи."

Доста по-различно се развива делото на Боян Магдалинчев във ВАС. За 40 дни делото е образувано, насрочено, призовани са страните, проведено е съдебно заседание, обявено за решаване и излиза решение. Делото се гледа във Второ отделение, което е част от Втора колегия, която се ръководи от Боян Магдалинчев. За сравнение - делото, образувано по жалба на министъра на вътрешните работи срещу решението, с което беше задължен да предостави на "Капитал" информация за експулсираните гюленисти, е насрочено във ВАС за ноември 2018 г.

Иначе семейство Франсъзови не дочакват решение по делото си, защото са изгонени от апартамента и настанени при роднини. Чак след като това Министерството на отбраната изпраща преписката в съда, образувано е дело и в четвъртък съдебен състав - Бисер Цветков, Благовеста Липчева и Димитър Първанов, разглежда искането за спиране. Всъщност по-скоро отказва да го разгледа. Подписаното с единодушие определение гласи: "След като актът е вече изпълнен, то за искащите към настоящия момент вече е отпаднал правният интерес от предявеното искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта."

"За сравнение, през първото шестмесечие на 2017 г. Административният съд - София град, незабавно издаде определения за спиране на изпълнението на заповедите за изземване на 5-6 общински жилища в кв. "Красна поляна" по добре известните казуси. Върховната инстанция в сферата на административното правосъдие обаче няма такава подготвеност", коментира двойните стандарти Александър Кашъмов.

Александър Кашъмов: Случаят ще стигне до Страсбург
България беше осъдена в Страсбург по чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека поради нарушение на правото на хората на неприкосновен личен и семеен живот точно във връзка с изгонването им от заемани жилища или събарянето на незаконни къщи. Според Европейския съд по правата на човека в делата Йорданова и др. с/у България и Иванова и Черкезов с/у България принципът за пропорционалност на намесата в правото на личен и семеен живот не е спазен, включително в практиката на Върховния административен съд. Несъмнено е нарушено правото на хората, които са живели в продължение на четвърт век в това жилище и са отгледали децата си, докато военнослужещият е изпълнявал своя служебен дълг. Има доста неясноти по случая, тъй като договорът за наем от 1993 г. е бил безсрочен. Семейството е изхвърлено, въпреки почтената служба и обстоятелството, че десетки апартаменти в Сливен от фонда на отбраната стоят празни. Забележителни са и моралните аспекти на казуса. Един министър, който претендира, че милее за нацията и държавата, не се свени да изхвърли семейството на улицата, въпреки прослуженото време. Върховни съдии, които се предполага , че са натрупали мъдрост през годините, тълкуват формално и тестогръдо закона, и то след като се оказва, че във върховната съдебна инстанция не е създадена процедура, по която да се спират решения на изпълнителната власт, за които се предполага, че засягат правата на хората. Винаги съм смятал, че върховенството на закона е пряко свързано с принципа в Конституцията от 1991 г., според който правата на личността са въздигнати във върховен принцип. Отвратен съм от случилото се и искам да се постараем да направим тази страна едно по-добро място за живеене, където хората да чувстват, че правото не е отделено от справедливостта.

снимка: Надежда Чипева (Капитал)

цялата статия четете в сайта на в."Капитал"

Search