Press

"Екогласност" осъди България в Страсбург заради АЕЦ Козлодуй

aec kozloduy12 000 лв., които ВАС е наредил сдружението да плати на АЕЦ, са прекомерно високи разноски, приема ЕСПЧ

... Адвокат Александър Кашъмов, който води делото на "Екогласност" в Страсбург, записа в жалбата, че присъдените разноски са прекомерни и определени без зачитане на справедливия баланс между интересите на обществото и на основните права, особено в светлината на ролята на обществен страж, която неправителствените организации изпълняват в демократичното общество. В жалбата е посочено още, че преценката на ВАС изглежда субективна и немотивирана, а и в закона липсват ясни критерии за прекомерност на адвокатското възнаграждение. ВАС също така

не е отчел липсата на данни как е калкулирано претендираното от АЕЦ адвокатско възнаграждение, отбелязва още Страсбург...

България е осъдена да плати обезщетение на Национално движение "Екогласност", след като съдът в Страсбург прие, че по дело, водено от организацията са определени прекомерно големи разноски.

Съдът в Страсбург приема единодушно, че е нарушена конвенцията за правата на човека. Затова държавата трябва да плати 4500 евро на "Екогласност".

Заместник-председателят на сдружението Петър Пенчев "Екогласност" сезира ЕСПЧ, след като през 2016 г. е осъдена да плати на на АЕЦ "Козлодуй" - 12 000 лв. Това са разноски по делото, което организацията води пред Върховния административен съд с искане да бъде отменено влязлото в сила съдебно решение, потвърждаващо заповедта на екоминистъра от 2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за продължаване срока на експлоатация на V и VI блок на АЕЦ "Козлодуй".

Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

Цялата статия четете в "Сега"

Search