Radio

Престъпления на пътя - етика и наказания

kashumov bnrНастимир Ананиев и адвокат Александър Кашъмов пред БНР

В предаването "Нещо повече" адвокат Александър Кашъмов - член на етичната медийна комисия, коментира етичната страна на публикуването на записи от камери на пътни инциденти.

"Когато говорим за отразяване на събития, свързани с престъпления и жестокост, има специален раздел в Етичния

кодекс, където специално е подчертано, че медиите трябва да се въздържат от придаване на излишна сензационност при отразяването им".

Той посочи още, че медиите трябва да се грижат да спазват презумпцията за невинност и да не квалифицират никого като престъпник, преди да е издадена присъда.

Адвокатът акцентира, че когато източниците са обичайни, а не поверителни, трябва да бъде посочен произходът на информацията, която е използвана, и коментира, че в случая с катастрофата, в която загина журналистът Милен Цветков, не сме научили какъв е произходът на излъчваните кадри.

"Една от големите ценности, върху които е основано демократичното общество, е справедливият процес, а за да има справедлив съдебен процес, той трябва да е максимално освободен от предразсъдъци. За да няма предразсъдъци, трябва да не е предварително изградена обществена нагласа и обществото да е станало съдия преди съда. Тогава има опасност от оказване на един по-голям натиск към съда, в конкретния процес, което би могло да доведе до изкривяване на идеята за правосъдие".

По думите му една от последиците на справедливо засилената публичност в случая с Милен Цветков е идеята за законодателни инициативи. Тази идея според него рязка се разминава с докладите, които са изготвили държавните институции по въпроса за пътните произшествия.

Снимка БНР

Интервютата на Диана Янкулова с Настимир Ананиев и Александър Кашъмов в предаването "Нещо повече" можете да чуете в сайта на БНР

Search