Консултантска дейност

Александър Кашъмов е експерт в областта на достъпа до информация и прозрачността на управлението, защитата на личните данни, свободата на изразяване, правата на човека, защитата от дискриминация, защита на класифицираната информация, противодействие на корупцията, предотвратяването на конфликт на интереси, административна реформа, правосъдие и обществен ред.

През последните 24 години е работил като експерт към Програма Достъп до информация (ПДИ), Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Американската агенция за международно развитие, Европейската комисия (PHARE, TAIEX, IPA), Правна инициатива „Отворено общество”, фондация „Конрад Аденауер”, фондация „Фридрих Ерберт”, AccessInfo Europe, GTZ & Planet, фондация Nicolaas Witsen и др.  

Консултирал е българското правителство, Комисията по досиетата, Държавна агенция „Архиви”, правителството на Черна гора, Народното събрание и др. Провеждал е консултации, обучения и е изнасял лекции в Азърбайджан, Албания, Аржентина, Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Мексико, Молдова, Румъния, Сърбия, Украйна, Хърватска, Черна гора, Чили и др. През октомври 2012 по покана на Global Integrity участва като международен експерт в консултиране на представители на над 10 европейски правителства на международната среща проведена в Хърватска, Дубровник, в рамките на OGP Networking Mechanism session on Access, Second OGP European Outreach and Support Meeting.  Член е на Надзорния съвет (Advisory Council) на световния рейтинг на законите за достъп до информация.

1. Достъп до обществена информация, 24 години в ПДИ
Вижте повече

2. Република Черна гора, 2005 - 2016, експерт на ОССЕ
Консултиране на правителствени институции - Черна гора
Телевизионно интервю
Обучение на администрацията

3. Антикорупционни проекти 2006-2008, ФАР, България
Вижте повече
4. Достъп до информация и антикорупция 2019-2021, IPA, Северна Македония
kashumov_1.jpg
court-libra.jpg

Search