Биография

Адвокат Александър Кашъмов е изпълнителен директор на неправителствената организация Програма Достъп до Информация. Той работи за организацията от 1997 г., и е ръководител е на правния й екип от 2002 г. до 2023 г. Член на Софийска адвокатска колегия от 1999 г. Под негово ръководство ПДИ е подкрепила и водила над 700 дела по Закона за достъп до обществена информация, много от които е представлявал лично. Виж раздел Достъп до информация

Занимава се и с права на човека, практикува в областта на административното, гражданското, наказателното и търговското право в партньорство с адвокатите Даниела Михайлова, Стоян и Андрей Терзийски, Теодор Бороджиев. Виж Контакти

През 2001 г. води успешно първите две антидискриминационни дела в България, преди приемането на Закона за защита от дискриминация, по-късно и дела срещу сегрегация, отказ на образование, изваждане от жилища и полицейско насилие. Представлявал е в последните 24 години множество журналисти и медии по искове и тъжби за обида и клевета. Виж раздел Права на човека

sasho_big.jpg

През 2008 г. представлява ПДИ по делото, в което е отменен като противоречащ на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека чл.5 от Наредба № 40 от 2008 г., предвиждащ пряк достъп на полицията и специалните служби до трафични данни. Представлява успешно Висшия адвокатски съвет по тълкувателно дело № 4/ 2009 г. пред Върховния административен съд относно възможността съсловните организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове, тълк. дело № 7/2021 г. относно обжалването на разрешение за допуск до класифицирана информация, тълк. дело № 5/2022 г. относно оспорването на решения на общински съвети след вето по ЗМСМА и относно оспорването на подзаконови нормативни актове на общинските съвети. През 2013 г. Върховният административен съд отменя по дела, представлявани от адв. Кашъмов, решенията по ОВОС на малкия ядрен реактор в София и Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Печели през 2016 г. делото на общините Козлодуй, Бяла Слатина, Оряхово и Банско за отмяна на две постановления на Министерския съвет за разпределение на близо 300 млн. лв. Виж раздел Административно право

Печели делата Сашов и др. с/у България (2010 г.), Касабова (2011 г.), Идакиев (2011 г.), Хаджиев (2012 г.), Бойканов (2016 г.), Анева и др. (2017 г.), Йончев (2017 г.), Костов и др. (2020 г.), Национално движение екогласност (2020 г.), Екимджиев и други (2022 г.), Борислав Тончев с/у България (2024 г.) пред Европейския съд по правата на човека. Виж раздел Международни съдилища

Международен експерт по открито управление и достъп до информация, борба с корупцията, свобода на изразяването и защита на личните данни. Виж раздел Консултантска дейност

kashamov-nagrada.jpg

Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури през 1990 г., право и философия в СУ „Св. Климент Охридски” през 1997 г. Специализирал е по програма „Права на човека: закон и практики” в Бирмингамския университет, Великобритания и по програма „Застъпничество в международните политики” във Вашингтон, Ню Йорк и Брателборо, САЩ през 1997 г.

Женен, баща на три деца.

Носител на наградата „Адвокат на годината” на сп. Правен свят за 2008 г. и на наградата за правосъдие „Темида - цената на истината” в категорията "Дело на годината" за 2016 г., организирана от Балканска Медийна Асоциация и Софийска Адвокатска Колегия. Виж раздел Награди и отличия

Според доклад на Хохегер, адвокат Кашъмов е сред 20-те най-влиятелни общественици за 2008 г. в България.

Провел е обучения, лекции и презентации пред хиляди държавни служители, магистрати, журналисти, неправителствени организации и др. в България, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Сърбия, Черна гора, Молдова, Румъния, Хърватска, Словения, Украйна, Албания, Македония, Аржентина, Мексико, Чили, САЩ, Грузия, Армения, Азербайджан и др. Виж раздел Обучения и лекции

Автор на десетки анализи и коментари на законодателството в България и други държави, многократно изслушван в парламентарните комисии по проектозакони. Участва в работни групи по законодателството и подготвя текстове от закони. Ключов правен експерт в проекти по програма ФАР на ЕС през 2007 – 2009 г. в България (антикорупция), IPA на ЕС през 2019-2021 г. в Северна Македония (достъп до информация и антикорупция), експерт на ОССЕ по анализ и подготвяне на законодателство, експерт на Съвета на Европа и др. Виж раздел Законодателна дейност

Автор и съавтор на над десет книги и сборници, десетки доклади и наръчници в сферата на прозрачността и достъпа до информация, защитата на личните данни, свободата на изразяване и правосъдие на прехода, публикувани в България, САЩ, Великобритания, Унгария и др. Виж раздел Публикации

Председател на Комисията за журналистическа етика (2015-2017 г.), съосновател на Международната мрежа за медийно право, член на Редакционния съвет на Икономедия, на управителните съвети на Програма достъп до информация, Български адвокати за правата на човека, Отворено общество, FOIAdvocates Network и С.Е.Г.А. Виж раздел Членства

kashumov-12.jpg

Search