Интернет издания

Програма Достъп До Информация: Не пипайте Закона за достъп до обществена информация

justiceНа 22 април т.г. Фондация „Програма достъп до информация“ (ПДИ) внесе в Народното събрание становище срещу предложението за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Становището е подкрепено от 180 граждани и неправителствени организации. Предложението за нов текст на тази разпоредба е: „Заявителите заплащат материалните разходи по предоставянето на обществената информация.“

Според адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, действителният ефект от промяната би

бил, че институциите, които са задължен субект по ЗДОИ, ще определят субективно сумите, които съответстват на „материалните разходи по предоставянето на обществена информация“ и така ще натоварят заявителите да ги плащат. Според него не е изключено да се „получи разнобой в практиките на стотиците институции в системата на изпълнителната власт и местното самоуправление, да не говорим за другите категории държавни институции, включително органите на съдебната власт, публичноправни организации и други, без да съществува никакъв механизъм за уеднаквяването им“. А така, смята Кашъмов, „институциите, които не желаят да са открити и прозрачни ще получат още едно оръжие да мачкат гражданите по свое усмотрение“.

В становището на ПДИ, внесено в Народното събрание, се оспорва законността на внесените законови промени, тъй като липсват задължителните за законодателни процес прозрачност и обществен дебат.

Самото понятие за правова и демократична държава предполага, че проектите на закони са публично достъпни на предварителен етап и заинтересованите могат да вземат участие в обсъждането им. „Закон, който е приет при незачитане на установената от самия законодател процедура, обезпечаваща качеството и прозрачността на законодателния процес, е несъответен на идеята за държава, управлявана именно от закона, поради което такъв акт е несъвместим с Конституцията на Република България“, категорични са от ПДИ.

От неправителствената организация определят този ход като „непрозрачна практика, която не следва да се поощрява“, тъй като „всяка подобна законодателна инициатива заплашва да ограничи прозрачността на законодателния процес, доколкото много от заинтересованите въобще няма да научат за предприемането й“.

Със становището се иска отмяна на внесените законови промени.

Целия текст четете в сайта "За истината"

©2022 Всички права запазени! Александър Кашъмов - официален сайт. Уеб агенция Кая Про ООД.
Материали от този сайт могат да бъдат публикувани в други медии само ако бъде цитиран източникът.

Search