Книги

1. Freedom of Speech in South East Europe: Media Independence and Self-Regulation, ed. Media Development Center, Sofia 2007
Редакция, уводна студия /сравнителен анализ на 11 законодателства/ и съавторство в глава в книгата, съдържаща изложение на етичните правила, законодателството и практиките в 11 държави в югоизточна Европа в областта на медийното право, свободата на изразяване, отговорността за обида, клевета и разгласяване на тайни, защита на източниците и др./
Достъпна в сайта на ЮНЕСКО тук
Прочети тук

2. National Security and Open Government: Striking the Right Balance, ed. Campbell Public Affairs Institute, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, Syracuse, New York 2003
Автор на глава в книгата, която съдържа анализи на законодателството и практиките по установяване на баланс между прозрачността на управлението и защитата на националната сигурност в различни региони в света. Първоначалната презентация на анализите е осъществена през май 2003 г. в института Брукингс, Вашингон, САЩ  /вж. /
Достъпна на сайта на Университета в Сиракуза, САЩ, Училището Максуел по гражданство и публични дейности
Прочети тук

6. European Privacy and Human Rights 2010, Privacy International
Съавтор на глава в книгата, която съдържа изложение и анализ на законодателството и практиките, свързани със защитата на личната сфера в Европа.
Достъпна на сайта на Privacy International
Прочети тук

7. Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация, пет книги, изд. ПДИ, София 2002 – 2012 г.
Автор и съавтор, съставител.
Достъпни на англ.ез. на сайта на ПДИ на адрес
Достъпни на бълг.ез. на сайта на ПДИ на адрес

8. Ending the Chilling Effect, Working to Repeal Criminal Libel and Insult Laws, ed. OSCE Representative on freedom of the media, Vienna 2004
Автор на глава в книгата, която се съдържа анализи на проблемите, произтичащи от законодателството и практиките, свързани с отговорността за обида и клевета в различни европейски държави.
Достъпна на сайта на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Прочети тук

books.jpg
12. The right to know, the right to live : access to information and socio-economic justice / edited by Richard Calland and Alison Tilley, Cape Town 2002
Автор на глава в книгата, която изследва правото на достъп до информация, като обхваща законодателството и практиките в Южна Африка, Индия, България, Великобритания и САЩ.
Информация за книгата

13. Наръчник на разследващия журналист, изд. Фондация Репортер, София 2012 г.
Автор на глава в книгата, която представя анализ на българското законодателство, което следва да се познава, респ. съдържа рискове пред разследващата журналистика, като нормите, свързани с отговорността относно клевета, обида, защита на личната неприкосновеност и личните данни, снимане със скрити и открити камери и др. Разгледани са и приложимите етични стандарти.
Информация за книгата

14. Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация, изд. Програма Достъп до Информация, София 2012
Съавтор на книгата, която представя анализ на съдебната практика относно достъпа до информация и неговите ограничения за периода 2000 – 2012 г. Книгата отразява практическия опит на авторите Александър Кашъмов и Кирил Терзийски, натрупан в 12-годишната им работа по дела, подкрепени от ПДИ, и обхваща: общи въпроси; понятие, обхват и процедури по ЗДОИ; ограничения на правото на достъп до информация; приложение – резюмета от съдебните дела по теми.
Информация за книгата
Представяне на книгата
Виж още

3. A Comparative Study of Costs in Defamation Proceedings Across Europe, ed. Programme in Comparative Media Law and Policy Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford 2008
Автор на глава в книгата, която съдържа изложение и анализ на законодателството и практиките, свързани с разноските по дела за обида и клевета в Европа.
Достъпна на сайта на Оксфордския университет, Център за правно социологически изследвания:
Прочети тук

4. After Oppression: Transitional Justice in Latin America and Eastern Europe, United Nations University Press, 2012
Съавтор и редактор на глава в книгата, която съдържа изложение и анализ на законодателството и практиките, свързани с правосъдието на прехода в източна Европа и латинска Америка.
Референция на сайта на Университета на Обединените нации

5. Global Right to Information Rating, by Center for Law and Democracy and AccessInfo Europe, 2011 (http://www.rti-rating.org/ )
Член на Надзорния съвет по проучването, редактор на анализа на българското законодателство относно правото на достъп до информация и неговите ограничения.
Достъпно на специалния интернет адрес на проучването и на сайтовете на международните организации Център за право и демокрация и АксесИнфо Европа:
http://www.rti-rating.org/
http://www.law-democracy.org/live/global-rti-rating/advisory-council/
http://www.access-info.org/en/rti-rating

books-1.jpg

9. The War on Freedom and Democracy, War on Freedom and Democracy, Essays on Civil Liberties in Europe, ed. Tony Bunyan, London 2005
Съавтор на есе в книгата, която съдържа представяне на различни проблеми, които възникват по отношение на гражданските свободи в европейските държави.
Текстът е достъпен на сайта на Европейската мрежа за граждански свободи

10. Свободата на изразяване, Бойко Боев, Александър Кашъмов, Красимир Кънев, Полина Русинова, София 2010
Автор на глава в книгата, която представя международните стандарти, свързани с правото на свобода на изразяване. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, гарантиращи това право, както и относимата практика на международните органи, които ги тълкуват. Анализирана е и практика на национални съдебни органи на страни от Европа и Северна Америка.
Информация за книгата

11. Carter-Ruck on Libel and Privacy 6th ed., LexisNexis Butterworths, UK 2010
Автор на глава в книгата, която представя анализ на законодателството относно клевета, обида и защита на личната неприкосновеност и личните данни в над 50 различни държави, включително източна Европа, Малайзия и Сингапур.
Информация за книгата

books-3.jpg

Search